MOBILISE - PRODUKTER

MOBILISE CREW

Mobilise Crew er en komplett løsning for organisasjoner/bedrifter som benytter seg av deltidsansatte og trenger et godt verktøy for rekruttering, kommunikasjon, opplæring, vaktplanlegging, timeregistrering & rapportering. Mobilise Crew gir alle de deltidsansatte tilgang til en egen «Min Side», hvor de via mobil, nettbrett eller pc fortløpende kan holde seg oppdatert på siste informasjon, melde seg på skift, se sine tildelte arbeidsskift, føre timelister mm.

MOBILISE CREW INKLUDERER:

 • Rekrutteringssystem
 • Personalregister
 • Personlig «Min Side» til alle ansatte
 • Kommunikasjonssystem (e-post, SMS og Min Side)
 • E-læringsmodul
 • Vaktliste og bemanningssystem
 • Online timeføring & rapportering
 • Rapporteringsmodul

FORDELER MED MOBILISE CREW:

 • Bedre kontroll og oversikt over dine ansatte
 • Effektiv kommunikasjon med de ansatte (lesebekreftelse)
 • Automatisert og effektiv bemanning
 • Inn og ut «stempling» av ansatte
 • Spar tid – ansatte fører timelister elektronisk
 • Mulighet for online opplæring & trening av de ansatte
 • Full kontroll gjennom logging av alle aktiviteter
 • Rask og enkel rapportering
 • Komplett HR løsning til en rimelig pris

DISSE BRUKER MOBLISE CREW: