MOBILISE - PRODUKTER

MOBILISE EVENT PORTAL

Mobilise Event Portal er en komplett plattform for de festivaler, idrettsarrangementer, foreninger, organisasjoner ol. med over 500 frivillige, eller med en portefølje av flere arrangementer/prosjekter. Løsningen gir stor fleksibilitet og man kan tilpasse løsningen til det enkelte arrangement/prosjekt. Mobilise Event Portal er modulbasert og man kan selv velge hvilke moduler man ønsker å aktivere og dermed redusere prisen. Man kan alltids aktivere moduler når behovet oppstår. Plattformen har moduler og funksjonalitet for å effektivisere rekruttering, kommunikasjon, bemanning, lønns- og timelistehåndtering, akkreditering, rapportering mm.

MODULER I MOBILISE EVENT PORTAL:

 • Komplett Rekrutteringsmodul
 • Kommunikasjonsmodul inkl. Min Side
 • Mobilt grensesnitt for funksjonærer
 • Planleggings & Bemanningssystem
 • Fullverdig Akkrediteringsløsning
 • Timeføring / lønnsrapportering
 • Rapporteringsmodul mm.

FORDELER MED MEP:

 • Fleksibelt - velg moduler etter behov
 • Gunstig prismodell – «pay as you go»
 • Brukervennlig «All in one» løsning
 • Multi-arrangement/prosjektløsning
 • Større inviduelle tilpasningsmuligheter
 • Løsningen kan knyttes til eget domene
 • Gratis vedlikehold og oppgraderinger
 • Support 24/7

DISSE BRUKER MOBLISE EVENT PORTAL: