MOBILISE - PRODUKTER

MOBILISE FESTIVAL

Mobilise Festival er en skreddersydd online løsning for festivaler og andre kulturarrangementer. Verktøyet bidrar til en enklere rekruttering og administrasjon av ressurser, i tillegg til bedre oversikt og kontroll på arrangementet. Mobilise Festival legger til rette for en effektiv arbeidsflyt, og en bedre kommunikasjon mot arrangementets ressurser.

MOBILISE FESTIVAL INKLUDERER:

 • Online rekrutteringsskjema
 • Desk for behandling av søknader
 • Min Side for alle frivillige
 • Meldingssentral (send e-post, SMS mm)
 • Oppsett av vaktlister & bemanning
 • Akkreditering av gjester, sponsorer og presse
 • Innsjekk av frivillige og akkrediterte

FORDELER FOR FESTIVALEN:

 • Full kontroll over ressursene
 • Effektiv arbeidsflyt og spart tidsbruk
 • Bedre, raskere og enklere kommunikasjon
 • Brukervennlig ”all in one” løsning
 • Reduserte kostnader
 • Redusert risiko
 • Full rapportering og historikk på alle prosesser

DISSE BRUKER MOBLISE FESTIVAL: