Vår historie

Hjem / Om Mobilise/Vår historie

VM Oslo 2011…En vanskelig, men ikke uoverkommelig oppgave måtte løses: Over 2 500 funksjonærer skulle rekrutteres, læres opp, organiseres av sine forskjellige gruppeledere. Av de 2 500 funksjonærene skulle man oppnå en god fordeling mellom kvinner, menn, yngre, eldre og ikke minst inkludere en gitt andel immigranter. Videre var det å tilrettelegge for en effektiv opplæring, informasjonsdeling og kommunikasjon mellom administrasjon, gruppeledere og funksjonærer var essensielt.

Over 12 000 gjester, utøvere, pressefolk, officials mm. fra alle kontinenter skulle kunne søke om akkreditering og behandles - og ja alle måtte akkrediteres med bilde! Hvordan løse dette på en mest mulig effektiv måte? Kunne man bruke Excel og e-post? Eller kjøpe inn et rekrutteringssystem og kombinere dette med andre spesialsystemer for bemanning, kommunikasjon, akkreditering? Fantes det noen ferdige systemer på markedet? Hva brukte andre store arrangementer? Alle muligheter ble nøye sondert og vurdert før man kom frem til den endelige konklusjon – Det systemet vi trenger finnes ikke på markedet – det må lages!

Løsningsbeskrivelser ble utarbeidet, forskjellige grupper med forskjellige interesser skulle gi sine innspill, alle grupper skulle hensyntaes og brukervennligheten ble satt i høysete. Modul for modul ble systemet implementert og på rekordtid ble løsningen (frivilligportalen) ferdigstilt. Og resultatet ble fantastisk. Rekrutteringsprosessen gikk på skinner, funksjonærene fikk opplæring, leste seg opp og tok sine pålagte tester gjennom portalens Min Side. Kommunikasjonen mellom Oslo 2011 og funksjonærene gikk som en drøm og alle viste når de skulle møte, hvor og hvordan oppgavene skulle løses! Og ikke minst alle de 12 000 som skulle akkrediteres ble akkreditert (og alle med bilde …) Ski-VM i Oslo 2011 ble en stor suksess og mye av æren tillegges de 2500 godt instruerte og informerte funksjonærene. Uten god støtte gjennom «frivilliportalen» kunne fort resultatet sett annerledes ut.

Dagen derpå…Ski-VM var over alle gikk hvert til sitt. Her satt man igjen med et godt verktøy, mange nyttige erfaringer og gode ideer på hvordan det kunne blitt gjort enda bedre. Det måtte da være noen andre der ute som hadde trengt tilsvarende verktøy? Det var det – Skiforeningen, Øyafestivalen, Global Dignity Day, Oslo Maraton, Nobels Fredsinstitutt var innovatørene som tok over arven fra ski-vm og ble de første kundene og dermed ble Mobilise AS etablert i april 2011. Utfordringene stod i kø, Øya ville ha en akkrediteringsløsning tilpasset deres festival, det måtte lages nye moduler og funksjoner ettersom flere kunder kom med sine ønsker. I slutten av 2011 hadde selskapet etablert avtale med 12 kunder.

I 2012 vokste selskapet med x3, ble flere ansatte og fikk sin første store kontrakt med Oslo Tingrett som trengte en avansert akkrediteringsløsning til gjennomføringen av den mindre hyggelige «Brevik saken». Mobilise leverte en spesialtilpasset akkrediteringsløsning, basert på akkrediteringskort med QR koder der den enkelte kunne sjekkes inn og ut via håndscannere. Løsningen ble laget og levert på rekordtid og fungerte feilfritt.

I 2013 gikk det slag i slag vi vant et stort anbud om å leverte valgmedarbeidersystem til Oslo Kommune, integrert mot deres lønnssystem som igjen medførte at vi fikk 10 andre kommuner på kundelisten frem mot stortingsvalget 2013. Vi fikk også satt vårt fotavtrykk i Sverige - Vasaloppet ble vår første kunde på det svenske markedet og er fortsatt i dag vår største kunde med over 3500 funksjonærer.

I 2014 etablerte Mobilise sitt første kontor i Stockholm, etter at selskapet fikk avtale med en av de største aktørene innen det svenske festival markedet – Luger inc, et av Sveriges største mosjonsløp Lidingöloppet og VM i innebandy 2015. Så lang har selskapets etablering i Sverige blitt godt mottatt av våre naboer og vi får stadige nye kunder også der. På det norske markedet forsetter vi veksten. Nylig vant vi et anbud der vi konkurrerte med en av verdens ledende selskaper innen valghåndtering om å levere løsning til Oslo, Bergen og Trondheim Kommune i 10 år fremover. Vi får også en repetisjon av Ski-VM, da vil skal levere komplett løsning til YOG2016 på Lillehammer.

I dag har selskapet over 80 kunder på løsningen og plattformen har blitt brukt til gjennomføringen av 100vis av store og små arrangementer. Løsningen har håndtert over 400 000 av søknader, formidlet over millioner e-poster og SMS ‘er for våre kunder siden 2011.

2015 og veien videre… Mobilise har som ambisjon om å bli best på sitt felt i verden. Vi vil fortsette å utvikle arven etter Ski-VM, og sørge for at arrangører (og andre) som trenger effektive støttesystemer for rekruttering, organisering, planlegging, kommunikasjon, opplæring, akkreditering mm. av sine frivillige, crew eller funksjonærer får en enklere og mer effektiv hverdag. Vi planlegger å etablere oss på det danske og finske markedet i løpet av 2015 – så hvis det er noen som kjenner noen tips oss gjerne…