MOBILISE - PRODUKTER

MOBILISE MASTER

Mobilise Master Edition er en løsning bygget for større arrangementer, hvor organiseringen av de frivillige i stor grad skjer gjennom samarbeidende klubber, lag og foreninger. For å gi Arrangøren en bedre oversikt over de frivillige som bidrar og for å sørge for at de klubber, lag og foreninger som bidrar har gode støtteverktøy, gis de tilgang til et gratis «klubbrom» i Mobilise Master – der de kan kommunisere med og planlegge sine ressurser. Alle relevante data i de forskjellige klubbrommene synkroniseres deretter automatisk slik at arrangøren får oversikt over hvilke ressurser som skal delta fra klubben, hvor og når de skal jobbe, størrelser mm.

MOBILISE MASTER GIR:

  • En komplett løsning for arrangører, som kan fritt distribueres til alle samarbeidende klubber, lag og foreninger
  • Alle samarbeidspartnere får et eget «klubbrom» der de kan organisere sine ressurser
  • Gjennom klubbrommet kan man enkelt registrere inn sitt personell, kommunisere og planlegge sine ressurser opp mot arrangørens arrangement
  • Mobilise Master synkroniserer automatisk relevante data mellom «klubb rommene» og arrangør
  • Arrangøren får en komplett oversikt over alle planlagte aktiviteter, ressurser mm i sitt eget Master arrangement

FORDELER MED MOBILISE MASTER:

  • Bedre kontroll og oversikt over arrangementet
  • Mulighet til å se hvilke funksjonærer som skal jobbe hvor og når
  • Mulighet til å kunne kommunisere med alle funksjonærer i arrangementet
  • Samarbeidspartnere gis gratis tilgang til effektive verktøy for å håndtere og planlegge sine ressurser
  • Alle data som oppstår i «klubbrom» som knyttes til master synkroniseres og oppdateres fortløpende

DISSE BRUKER MOBLISE MASTER: