MOBILISE - PRODUKTER

MOBILISE SPORT

Mobilise Sport er en skreddersydd online løsning for idrettsarrangementer, klubber og foreninger. Verktøyet bidrar til en enklere rekruttering og administrasjon av ressurser, i tillegg til bedre oversikt og kontroll på arrangementet og ressursene. Mobilise Sport legger til rette for en effektiv arbeidsflyt, og en bedre kommunikasjon mot arrangementets ressurser.

MOBILISE SPORT INKLUDERER:

 • Online skjema for rekruttering av frivillige
 • Administrasjonsdesk for behandling av søknader
 • Min Side for alle godkjente frivillige/funksjonærer
 • Meldingssentral (send e-post, SMS mm)
 • Oppsett av vaktlister & bemanning
 • Akkreditering av gjester, sponsorer og presse

MOBILISE SPORT GIR:

 • Full kontroll over alle ressursene
 • Effektiv arbeidsflyt og spart tidsbruk
 • Bedre, raskere og enklere kommunikasjon
 • Brukervennlig ”all in one” løsning
 • Reduserte kostnader
 • Redusert risiko
 • Full rapportering og tracking

DISSE BRUKER MOBLISE SPORT: