MOBILISE - PRODUKTER

MOBILISE VALG

Mobilise Valg er et skreddersydd produkt for rekruttering, organisering, opplæring og administrasjon av valgfunksjonærer som skal utføre oppgaver før, under og etter valgavvikling. Systemet gir økt effektivitet, bedre kontroll og bidrar til enklere kompetanseoverføring ved senere valg. Mange kommuner i Norge og Sverige har allerede benyttet systemet i Stortings/EU-valg 2013/14, og Mobilise lanserer nå ny versjon med mange nye funksjoner for effektive prosesser og arbeidsflyt.

MOBILISE VALG INKLUDERER:

 • Rekrutteringsadministrasjon for effektiv håndtering av funksjonærsøknader
 • Enkel kommunikasjon med valgfunksjonærene via ‘Min Side’, SMS ,E-post & Mobil App
 • Effektiv kursadministrasjon gjennom invitasjoner og påmelding til kurs og opplæring
 • Informasjons og dokumentdeling for effektiv distribusjon av viktige dokumenter og opplæringsmateriell
 • Bemanningskalender for tildeling av oppgaver og vakter på riktig sted til riktig tid
 • Rapporter som gir komplett oversikt over søknader, funksjonærer, arbeidslister & timegrunnlag

MOBILISE VALG GIR:

 • God kontroll og oversikt over alle valgfunksjonærer
 • Effektiv samhandling og informasjonsdeling mellom kommune og valgfunksjonærene
 • Ett sted for valgmedarbeider å forholde seg til
 • Rapporter for administrativ kontroll
 • Økt sikring av viktige data gjennom regelmessige backup
 • Kostnadseffektiv løsning som krever minimalt med opplæring, support og vedlikehold
 • Enklere kompetanseoverføring ved senere valg
 • Kontinuitet i arbeidsmetodikk og datagrunnlag

DISSE BRUKER MOBLISE VALG: