Rekruttering

Rekruttering

Gjør rekrutteringsprosessen fleksibel og enkel.

Mobilise har et svært fleksible rekrutteringssystem, som enkelt kan konfigureres til å dekke forskjellige behov og prosesser. Inviter tidligere frivillige til å bli med igjen, få rett kontaktinformasjon, deleger ansvar for utvelgelse og uten å miste oversikt. 

Registreringsskjema

Mobilise tilbyr ferdige skjemamaler som kan tas i bruk med engang eller tilpasses etter deres behov. Skjema tilpasser seg alle typer skjermer og kan tilbys på flere språk. Registreringsskjema er «smart» og vil kunne styre kandidatene til passende grupper basert på angitte kriterier. Eks. krever gruppen at du er over 18 år, og kandidaten er under 18, får de ikke søkt seg til denne gruppen. Automatisk e-post bekreftelse på alle innsendte registreringer.

Tilgangsstyrt og effektiv behandling av søknader

Administrasjonsdesken gir god oversikt over alle søknader, teller opp mot innlagt behov og gjør det enkelt å håndtere større mengder med søkere av gangen. Administratorer kan gi tilgang til gruppeledere, slik at de selv kan velge ut sitt personell. Administrasjonsdesken kan tilpasses den enkeltes administrator/gruppeleders behov med hvilke data som skal vises.

Ulik metoder for behandling av søknader

Hver kunde kan selv velge den fremgangsmåte som passer best for akkurat deres arrangement. Skal alle som registrerer seg automatisk godkjennes uten noen manuell behandling? Ønsker man å sende ut et tilbudsbrev til hver søker, som krever aksept før de aktiveres? Ønsker man en prioritertstyrt søknadsprosess eller at personer skal kunne bli godkjent på flere grupper? Det meste er mulig og administrasjonsdesken og prosessen kan enkelt konfigureres til å få det akkurat slik dere ønsker det.

Hent inn ekstra informasjon når du trenger det!

Trenger du å vite t-skjortestørrelse eller informasjon til pårørende for ditt personell? Har man behov for å hente inn ytterligere opplysninger etter at personer har sendt inn sine opplysninger, kan man aktivere innhenting av disse dataene etter de har blitt aktivert. Ikke all informasjon bør hentes inn i et registreringsskjema – en del informasjon ønsker en kun å vite om de som faktisk skal jobbe for dere.

Personvern

Hele søknadsprosessen er nøye vurdert opp mot personvernreglene og våre rådgivere vil kvalitetssikre at dere er i tråd med personvernreglene både med tanke på opplysninger dere henter inn og hvordan de behandles, hvem som har tilgang til dem, hvordan de oppbevares og at dere har samtykkene dere trenger. Gjennom Mobilise skal det aldri være tvil om dere opererer innenfor regelverket eller ikke.  

Rapporter og dashboards

Mobilise sine rapporter gir deg god oversikt over hele rekrutteringsprosessen og gir dere nyttige KPI’er som kan benyttes som sammenligningsgrunnlag. 

"The mobilise way" - Et komplett system kombinert med unik kompetanse

Mobilise Way – er et rammeverk som er utviklet for de som skal organisere et stort eller lite arrangement, eller har løpende forvaltning av deltidsansatte, frivillige, funksjonærer eller andre typer Ad-hoc ressurser. Vi vil sørge for at dere får en optimal og effektiv arbeidsprosess – kombinert med en plattform som dekker deres behov.

Med Mobilise får dere en komplett plattform med verktøyene dere trenger, en kompetansepartner med erfarne rådgivere og hjelp/støtte når dere trenger det. 

GDPR: Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre tjenesten vår, spore og analyser, huske preferanser osv. Ved å bruke nettstedet vårt, samtykker du i disse informasjonskapslene. Klikk på "Info" -knappen for å lese våre retningslinjer for personvern.