Akkreditering

Automatiserer logistikken få full kontroll

Automatiserer logistikken rundt registering, tildeling og utdeling av billetter, arbeidspass, bekledning, materiell, hospitality, bespisning mm. Full kontroll på alt – samlet ett sted!

Akkrediteringssystemet automatiserer logistikken rundt registering, tildeling og utdeling av billetter, arbeidspass, bekledning, materiell, hospitality, bespisning mm. Full kontroll på alt – samlet ett sted!

Dynamisk og fleksibelt – passer til alt.

Akkrediteringsmodulen forenkler administrasjonen av tildeling og utdeling av akkrediteringsobjekter. Dette kan for eksempel være armbånd, akkrediteringskort, mat og drikkebonger, VIP billetter, overnatting, transport, materiell mm. Systemet er fleksibelt og kan settes opp etter deres behov.

Integrert og automatisert akkreditering av frivillige og funksjonærer

Om man bruker frivilligsystemet og akkrediteringsmodulen kan personell automatisk bli tildelt akkreditering ut fra hvilken gruppe de hører til. Dere legges selv inn hvem som skal ha tilgang til hva, eller skal få hvilke produkter. 

Modulen kan knyttes til vaktplanleggeren slik at f.eks. kun personer som har satt seg på vakt får utdelt adgangskort. Man kan også lage regler som sørger for at kun de som jobber som skal få tildelt mat eller drikkebonger. Man kan også overstyre eller «låse» tildelte akkrediteringer. Når disse prosessene settes i system sparer organisasjonen veldig mye tid, får total oversikt på tvers av arrangementet, reduserer feiltildelinger og har full kontroll.

Støtter alle akkrediteringstyper – kort, armbånd, QR-koder eller RFID

Fra Mobilise kan dere generere akkrediteringskort til alle godkjente som enten kan trykkes på forhånd eller direkte på lokasjon. Systemet støtter alle korttyper og formater – og dere bestemmer hvilken informasjon som skal printes på kortet. Det er mulig å ha ulike kort for ulike grupper. 

Ønsker man utdeling av armbånd støttes også det, eller man kan koble akkrediteringssystemet opp mot tredjepartssystemer som for eksempel QR-kode eller RFID tilgang kan det gjøres.

Eget søknadskjema for eksterne (gjester, samarbeidspartnere, leverandører eller lignende).

Gjennom å la gjester, sponsorer, presse og andre grupper som skal ha akkreditering søke selv, sparer dere ikke bare mye tid, men det vil gi dere bedre datagrunnlag, kontroll og oversikt. Alle søknader om akkrediteringer vil komme inn i en rettighetsstyrt akkrediteringsdesk og automatisk sortert i køer etter søknadenes statuser.

Dere trenger da bare å godkjenne (eller avslå) de innkommende forespørslene og systemet håndterer tilbakemelding til søkeren, tildeling av riktige nivåer og samt klargjør alt for utdeling. Alle prosesser er sporbare slik at dere kan se hvem som har gjort hva og når. 

Gruppesøknader kan samles under en registrering

Har man sponsorer eller andre grupper som skal registrere flere personer under samme paraply, kan man benytte systemets gruppeskjema. Der man kan gi sponsoren tilgang til et passord beskyttet side, der de selv kan legge inn personene som skal tildeles akkrediteringer. Dere kan styre antall personer eller akkrediteringsobjekter sponsoren skal få tildelt – slik at man har kontroll.

Når sponsoren er ferdig med å legge inn personene, godkjennes søknaden og alle personene får tildelt akkrediteringene de skal ha. Systemet passer på at den enkelte person får tilsendt bekreftelser om at de er godkjent og instrukser på hvor det kan hentes ut. Dashbord og rapporter

"The mobilise way" - Et komplett system kombinert med unik kompetanse

Mobilise Way – er et rammeverk som er utviklet for de som skal organisere et stort eller lite arrangement, eller har løpende forvaltning av deltidsansatte, frivillige, funksjonærer eller andre typer Ad-hoc ressurser. Vi vil sørge for at dere får en optimal og effektiv arbeidsprosess – kombinert med en plattform som dekker deres behov.

Med Mobilise får dere en komplett plattform med verktøyene dere trenger, en kompetansepartner med erfarne rådgivere og hjelp/støtte når dere trenger det. 

GDPR: Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre tjenesten vår, spore og analyser, huske preferanser osv. Ved å bruke nettstedet vårt, samtykker du i disse informasjonskapslene. Klikk på "Info" -knappen for å lese våre retningslinjer for personvern.